Melyek a csavaros földcölöpök építési folyamatának lépései?

A spirális földcölöpök építési folyamata alapvetően három szakaszra oszlik: az építés előtti előkészítés, az építési szakasz és a befejezett átvételi szakasz.A következő tartalom néhány egyszerű elemzést ad a csavaros földcölöpök biztonsági felépítéséről ebben a három szakaszban.
1. Előkészítés a csavarcölöp építése előtt:
(1) A munka megkezdése előtt elvégzendő munka
Az építkezés megkezdése előtt gondoskodni kell arról, hogy a csavarcölöpös építőanyagok és az építőipari berendezések területre való bejutásának útja akadálytalan legyen;az építési területet az általános építési terv előírásai szerint rendezik be;megfelel a biztonságos gyártás, a biztonságos tűzmegelőzés, a környezetvédelem és a jótékony élet követelményeinek.
(2) Építési villamos energia
Gondoskodni kell arról, hogy az építkezésen a villamos energia megfeleljen a biztonságos építkezés követelményeinek, és meg kell felelnie a csavarcölöpös építés általános tervének követelményeinek is.
(3) Építési víz
Az építési vízfogyasztásnak meg kell felelnie az építési vízigényeknek.
2. Műszaki előkészítés a csavarcölöp építése előtt.
(1) Szervezze meg a megfelelő mérnöki és műszaki személyzetet a tervezési követelmények elsajátítására és a tervezési szándék megértésére a csavarcölöpös konstrukció helyszíni felmérése szerint.Készítsen részletes nyilvántartást a tisztázatlan kérdésekről;
(2) Gondosan ellenőrizze a rajzokat és a földtani adatokat, ellenőrizze a föld alatti csővezetékek és a környező épületek állapotát a spirális földcölöpök építési helyén, és tegyen intézkedéseket, mint például megerősítés, hamujelölés vagy szigetelés a spirális földcölöpök újbóli ellenőrzésére. belépés az oldalra.vonalzó beállítása;
(3) A projekttechnológiáért felelős személy felelős az egyes részprojektek tervezési követelményeiért, műszaki követelményeiért, kivitelezési módjaiért, ütemterveiért, munkamegosztásáért és együttműködéséért, a minőségi előírásokért, a biztonsági intézkedésekért, a konstrukciók rendezéséért és telepítéséért. fő építési berendezések, és az egész A projekt kiviteli tervét minden műszaki személyzettel közölni kell.
3. Építőipari gépek és berendezések konfigurálása
A csigacsiszolt cölöp építésénél felhasználandó főbb építési eszközöket előzetesen elő kell készíteni, hogy a csigacsiszolt cölöp építési feladata az építési időszaknak megfelelően elvégezhető legyen.


Feladás időpontja: 2022. május 20